Datové schránky podnikajících fyzických osob

16. prosinec 2022

Ministerstvo vnitra zřídí nejpozději do 31. března 2023 datovou schránku každé podnikající fyzické osobě.

Ministerstvo vnitra od 1. ledna nejpozději do 31. března 2023 zřídí datovou schránku každé podnikající fyzické osobě, která je k 1. lednu 2023 podnikající fyzickou osobou zapsanou v zákonem stanovené evidenci nebo rejstříku a nemá zřízenu datovou schránku.

Největší část z nových držitelů schránek tvoří podnikající fyzické osoby (tzv. živnostníci či OSVČ). Dále bude datová schránka zřízena všem právnickým osobám, které jsou zapsané v zákonem stanovené evidenci nebo rejstříku a dosud datovou schránku nemají. Jedná se například o společenství vlastníků bytových jednotek, spolky, nadace apod.

Právnickým osobám a živnostníkům budou rozeslány přístupové údaje dopisem. Datové schránky budou následně automatizovaně zpřístupňovány i subjektům, které si nepřevezmou přístupové údaje a nikdy se nepřihlásí.

Občanům, fyzickým osobám, se v roce 2023 nebudou povinně zřizovat datové schránky, jak bylo původně uvedeno ve vládním návrhu novely zákona. Každý občan si může zřídit datovou schránku zdarma na vlastní žádost:

  1. Prostřednictvím pobočky Czech POINT České pošty oproti předloženému dokladu a podepsané žádosti.
  2. Přes Identitu občana: https://chcidatovku.gov.cz/identita-obcana
  3. Užitím Portálu občana: https://obcan.portal.gov.cz/prihlaseni

Nápověda ohledně přístupu a fungování datových schránek dostupné zde:
https://www.mojedatovaschranka.cz/static/ISDS/help/page1.html#1

autor: Rozhlasové poplatky
Spustit audio