Co je rozhlasový přijímač?

Definice rozhlasového přijímače dle § 2 zákona č. 348/2005 Sb., o rozhlasových a televizních poplatcích a o změně některých zákonů

Rozhlasový poplatek se platí ze zařízení technicky způsobilého k individuálně volitelné reprodukci rozhlasového vysílání, je-li šířeno prostřednictvím zemských rádiových vysílacích zařízení využívajících rádiové kmitočty vyhrazené pro šíření a přenos rozhlasového nebo televizního vysílání, družic nebo kabelových systémů. Toto zařízení se považuje za rozhlasový přijímač i v případě, že si jej poplatník upraví k jinému účelu.

Rozhlasový přijímač

Zařízením způsobilým k přijímání rozhlasového vysílání se myslí například

 • rádio pro příjem analogového signálu (AM, FM),
 • rádio pro příjem digitálního signálu (DAB/DAB+),
 • radiopřijímač (i přenosný),
 • radiobudík,
 • autorádio,
 • rádio na lodi (člunu, plachetnici, …),
 • minivěž, mikrověž a Hi-Fi audiosystémy,
 • receivery s FM nebo DVB-T/T2 tunerem,
 • stolní počítač nebo notebook s FM nebo DVB-T/T2 tunerem,
 • televizor se set-top boxem (DVB-T/T2/S/C nebo IPTV),
 • televizor se zabudovaným digitálním tunerem,
 • sdružená a vestavná elektronika:
  • chladničky s vestavným rádiem,
  • saunové kouty s rádiem a další.

Rozhlasovému nebo televiznímu poplatku nepodléhají

a) telekomunikační zařízení vyrobená výhradně k technické kontrole rozhlasového a televizního vysílání,

b) rozhlasové nebo televizní přijímače, které tvoří součást sbírek muzejní povahy zapsaných v centrální evidenci sbírek,

c) televizní přijímače, které jsou užívány výlučně pro účely soudního řízení,

d) zařízení technicky způsobilá k individuálně volitelné reprodukci rozhlasového nebo televizního vysílání pouze v případě, je-li šířeno prostřednictvím přenosového systému uvedeného v § 12 odst. 3 písm. c) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů,

e) rozhlasové nebo televizní přijímače, které jsou neoddělitelnou součástí koncových mobilních telekomunikačních zařízení.

Rozhlasovým přijímačem není

 • osobní počítač bez FM nebo DVB-T/T2 tuneru,
 • mobilní telefon,
 • tablet,
 • některý z prvků počítačových sítí:
  • router (směrovač),
  • switch (přepínač),
  • hub (rozbočovač),
  • modem ISDN/xDSL/LTE.

 

Čtěte také