Podnikatelé

Fyzické osoby – podnikatelé, živnostníci, svobodná povolání.

Podnikáte? Pokud jako podnikatel vlastníte, držíte nebo ke svému podnikání  alespoň 1 měsíc využíváte rozhlasový přijímač (například v provozovně), máte ze zákona povinnost platit rozhlasové poplatky.

Podnikatelé mají ze zákona povinnost hradit rozhlasový poplatek ve výši 45 Kč měsíčně za každý rozhlasový přijímač.

Čtěte také

Mějte prosím na paměti, že pokud platíte rozhlasové poplatky jako podnikatelé, nic to nemění na Vaší povinnosti platit rozhlasový poplatek také za svou domácnost. Jde totiž o dvě různé platby.

Příklad: Martina žije spolu s manželem a dětmi ve společné domácnosti, za kterou je přihlášena a platí 45 Kč měsíčně – má tedy přidělen variabilní symbol pro platby za domácnost. Navíc je ale podnikatelkou. Je majitelkou tří kadeřnických salónů, v nichž má celkem 2 rozhlasové přijímače. Za podnikání je tedy přihlášena zvlášť s roční četností úhrad. Nejpozději 15. ledna každého roku tedy provede platbu s variabilním symbolem přiděleným jejímu podnikání ve výši: 2 přijímače × 45 Kč × 12 měsíců = 1 080 Kč.

Jak se rozhlasové poplatky platí?

Poplatky můžete platit buď čtvrtletně, pololetně, nebo jednou ročně, a to přímou platbou na účet Českého rozhlasu (tedy bankovním převodem nebo platební kartou). Splatnost je vždy nejpozději 15. den zvoleného období.

Čtěte také

K platbě poplatku se můžete jednoduše přihlásit buď přímo na našem webu, nebo prostřednictvím evidenčního formuláře, který poté zašlete Českému rozhlasu.

Chcete nahlásit změnu?

Veškeré související změny (například změnu počtu rozhlasových přijímačů apod.) prosím oznamujte písemně Českému rozhlasu, a to do 15 dnů ode dne, kdy skutečnost nastala. Buď v on-line aplikaci Účet poplatníka, nebo prostřednictvím evidenčního formuláře, který poté zašlete Českému rozhlasu.

Jak se od placení odhlásit?

Chcete-li se od platby rozhlasového poplatku odhlásit (například proto, že jste přestali vlastnit rozhlasový přijímač nebo protože jste přerušili nebo zrušili živnost), zašlete Českému rozhlasu písemné čestné prohlášení, a to do 15 dnů ode dne, kdy skutečnost nastala.

Další informace

Historii předpisů a plateb poplatníka zasíláme pouze ve výjimečných případech, jako daňový doklad do účetnictví můžete použít výpis z bankovního účtu. Přehled předpisů a plateb, který Vám poslouží jako podklad do účetnictví, si jednoduše stáhnete v aplikaci Účet poplatníka.

Odpovědi na nejčastější otázky najdete v sekci nápověda.