Kontakt

Preferujeme elektronickou komunikaci především datovou schránkou nebo e-mailem. Pokud i přesto dáváte přednost klasické poště, posílejte své dopisy vždy doporučeně a podací lístek si uschovejte.

Ve svých zprávách prosím uvádějte

 • předmět (v datové zprávě a e-mailu jej vyplňujte vždy)
  • stručný heslovitý popis vaší zprávy,
  • do předmětu můžete vepsat spojovací číslo SIPO nebo variabilní symbol poplatníka rozhlasového poplatku;
 • text vaší zprávy, ve kterém zmíníte
  • spojovací číslo SIPO nebo variabilní symbol poplatníka rozhlasového poplatku,
  • identifikaci osoby poplatníka:
   • jméno, příjmení, datum narození a adresu trvalého pobytu fyzické osoby (v případě domácnosti)
   • nebo IČO/DIČ podnikatele či právnické osoby;
  • váš konkrétní dotaz, žádost, připomínku, …;
 • a připojte přílohu, pokud má být součástí zprávy.

 

Český rozhlas – rozhlasové poplatky
Vinohradská 1409/12
120 99 PRAHA 2

IČO: 45245053
DIČ: CZ45245053

Datová schránka: rnaadje
E-mail: poplatek@rozhlas.cz

E-mail (foreign nationals): radio.license.fees@rozhlas.cz

 

Poplatníci, kteří hradí poplatky prostřednictvím služby SIPO, vyřizují veškeré změny na kterékoliv pobočce České pošty.

 

Call centrum rozhlasových poplatků

Telefon: +420 221 553 636
Provozní doba: po–pá 7:30–16:00

Správa webu rozhlasových poplatků a Účtu poplatníka

Kontaktní e-mail slouží k podávání technických a provozních dotazů, připomínek, návrhů; hlášení chyb a nestandardního chování webové aplikace.

E-mail: web.poplatek@rozhlas.cz

 

Čtěte také