Platby

Domácnosti si mohou vybrat mezi přímou platbou na účet a platbou prostřednictvím služby SIPO. Podnikatelé a právnické osoby poplatek hradí vždy na účet Českého rozhlasu.

Přímá platba na účet

Číslo účtu: 107 100 5073 / 5500 (Raiffeisenbank a.s.)
IBAN: CZ15 5500 0000 0010 7100 5073
SWIFT: RZBCCZPP
Variabilní symbol: uveďte variabilní symbol, který Vám Český rozhlas přidělil

Tento účet je určen pouze pro přímé platby rozhlasového poplatku, nikoli pro platby službou SIPO. U každé platby je nutné uvést variabilní symbol (desetimístné číslo), který je přidělen každému poplatníkovi.

On-line platba

Rozhlasový poplatek můžete uhradit také přímo z Účtu poplatníka, a to prostřednictvím platební karty nebo metodami Apple Pay a Google Pay. V prostředí platební brány Pays můžete rovněž využít platbu QR kódem.

Platba prostřednictvím SIPO

Službu SIPO mohou k platbě rozhlasového poplatku využívat pouze domácnosti, nikoli podnikatelé a právnické osoby. K platbě prostřednictvím služby SIPO se můžete přihlásit na kterékoliv pobočce České pošty.

Splatnost a výše úhrad

Domácnosti

Přímou platbou na bankovní účet můžete poplatky platit měsíčně, čtvrtletně, pololetně nebo jednou ročně. Preferujete-li placení prostřednictvím SIPO České pošty, hradíte poplatky měsíčně.

Přímá platba na účet Českého rozhlasu

  • 45 Kč měsíčně do 15. dne v měsíci,
  • 135 Kč čtvrtletně do 15. ledna, 15. dubna, 15. července a 15. října,
  • 270 Kč pololetně do 15. ledna a 15. července nebo
  • 540 Kč ročně do 15. ledna.

Služba SIPO České pošty

  • 45 Kč měsíčně do 15. dne v měsíci.

Podnikatelé a právnické osoby

Podnikatelé a právnické osoby hradí poplatky přímo na účet Českého rozhlasu, a to buď čtvrtletně, pololetně, nebo jednou ročně.

  • 135 Kč čtvrtletně do 15. ledna, 15. dubna, 15. července a 15. října,
  • 270 Kč pololetně do 15. ledna a 15. července nebo
  • 540 Kč ročně do 15. ledna.

Vyúčtování a přehled předpisů a plateb

Dokument s vyúčtováním za předchozí kalendářní rok a aktuální přehled vystavených předpisů a přijatých plateb si můžete stáhnout po přihlášení do aplikace Můj účet.

Historii předpisů a plateb poplatníka zasíláme pouze ve výjimečných případech, jako daňový doklad do účetnictví můžete použít výpis z bankovního účtu. Přehled předpisů a plateb, který Vám poslouží jako podklad do účetnictví, si jednoduše stáhnete v aplikaci Účet poplatníka.

Upomínky a zákonné přirážky

Dostali jste upomínku nebo Vám byla vystavena zákonná přirážka? Informace k platbě naleznete v dokumentu, ve kterém Vás Český rozhlas informuje o vystavení upomínky nebo přirážky.