Dokumenty a formuláře

Stáhněte si dokumenty a formuláře související s evidencí domácností, podnikatelů a právnických osob jako poplatníků rozhlasového poplatku.

Domácnosti

Stávající poplatníci platící prostřednictvím služby SIPO provádí veškeré evidenční změny na kterékoliv pobočce České pošty.

Webový formulář

Některé změny údajů přihlášeného poplatníka rozhlasového poplatku je možné provádět online v aplikaci

Evidenční formulář

Evidenční formulář využijte pro

  • přihlášení nového poplatníka s placením poplatků přímo na bankovní účet Českého rozhlasu,
  • změnu údajů již přihlášeného poplatníka,
  • převod z plateb prostřednictvím SIPO na platby přímo na bankovní účet Českého rozhlasu nebo
  • odhlášení.

Oznámení o nesplnění zákonných podmínek vymezujících poplatníka rozhlasového poplatku

Formulář oznámení je čestným prohlášením o této skutečnosti.

Formulář pro osvobození

Využijte pro oznámení splnění či zániku podmínek pro osvobození.

Plná moc

Žádost o vrácení přeplatku

 


Podnikatelé

Webový formulář

Některé změny údajů přihlášeného poplatníka rozhlasového poplatku je možné provádět online v aplikaci

Evidenční formulář

Evidenční formulář využijte pro

  • přihlášení nového poplatníka s placením poplatků přímo na bankovní účet Českého rozhlasu,
  • změnu údajů již přihlášeného poplatníka nebo
  • odhlášení.

Oznámení o nesplnění zákonných podmínek vymezujících poplatníka rozhlasového poplatku

Formulář oznámení je čestným prohlášením o této skutečnosti.

Plná moc

Žádost o vrácení přeplatku

 


Právnické osoby

Webový formulář

Některé změny údajů přihlášeného poplatníka rozhlasového poplatku je možné provádět online v aplikaci

Evidenční formulář

Evidenční formulář využijte pro

  • přihlášení nového poplatníka s placením poplatků přímo na bankovní účet Českého rozhlasu,
  • změnu údajů již přihlášeného poplatníka nebo
  • odhlášení.

Oznámení o nesplnění zákonných podmínek vymezujících poplatníka rozhlasového poplatku

Formulář oznámení je čestným prohlášením o této skutečnosti.

Plná moc

Žádost o vrácení přeplatku

 


 

Obecné

Formulář pro aktualizaci údajů poplatníka