Dokumenty a formuláře pro domácnosti

Stáhněte si dokumenty a formuláře související s evidencí domácností jako poplatníků rozhlasového poplatku.

Stávající poplatníci platící prostřednictvím služby SIPO provádí veškeré evidenční změny na kterékoliv pobočce České pošty.

Webový formulář

Některé změny údajů přihlášeného poplatníka rozhlasového poplatku je možné provádět online v aplikaci

Evidenční formulář

Evidenční formulář využijte pro

  • přihlášení nového poplatníka s placením poplatků přímo na bankovní účet Českého rozhlasu,
  • změnu údajů již přihlášeného poplatníka,
  • převod z plateb prostřednictvím SIPO na platby přímo na bankovní účet Českého rozhlasu nebo
  • odhlášení.

Oznámení o nesplnění zákonných podmínek vymezujících poplatníka rozhlasového poplatku

Formulář oznámení je čestným prohlášením o této skutečnosti.

Formulář pro osvobození

Využijte pro oznámení splnění či zániku podmínek pro osvobození.

Plná moc

Vyjádření souhlasu/nesouhlasu se zpracováním nepovinně poskytnutých osobních údajů

Žádost o vrácení přeplatku