Dokumenty a formuláře pro právnické osoby

Stáhněte si dokumenty a formuláře související s evidencí právnických osob jako poplatníků rozhlasového poplatku.

Webový formulář

Některé změny údajů přihlášeného poplatníka rozhlasového poplatku je možné provádět online v aplikaci

Evidenční formulář

Evidenční formulář využijte pro

  • přihlášení nového poplatníka s placením poplatků přímo na bankovní účet Českého rozhlasu,
  • změnu údajů již přihlášeného poplatníka nebo
  • odhlášení.

Oznámení o nesplnění zákonných podmínek vymezujících poplatníka rozhlasového poplatku

Formulář oznámení je čestným prohlášením o této skutečnosti.

Plná moc

Žádost o vrácení přeplatku