Odhlášení

Přečtěte si, jakým způsobem a za jakých podmínek je možné odhlásit se od placení rozhlasového poplatku.

Nastane-li situace, že po provedeném odhlášení poplatník začne vlastnit, držet nebo déle než 1 měsíc užívat rozhlasový přijímač (autorádio, televizor apod.), má povinnost se do 15 dnů přihlásit k placení rozhlasových poplatků. Přehled zařízení, která jsou rozhlasovými přijímači, naleznete na stránce Co je rozhlasový přijímač?.

Odhlášení poplatníka

Odhlášení (zrušení, ukončení) evidence poplatníka rozhlasového poplatku se provádí podáním písemného čestného prohlášení se všemi povinnými náležitostmi a je možné provést pouze v případě, že nevlastníte, nedržíte nebo alespoň 1 měsíc nepoužíváte  rozhlasový přijímač. Čestné prohlášení stanovuje § 3 odst. 4 zákona č. 348/2005 Sb., o rozhlasových a televizních poplatcích a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů („Zákon“).

Odhlášení poplatníků, kteří platili prostřednictvím služby SIPO, lze také provést na kterékoliv pobočce České pošty po předložení úmrtního listu a spojovacího čísla SIPO. Pro podání čestného prohlášení můžete využít našeho formuláře, ve kterém jsou všechny povinné náležitosti předepsány, stačí je pouze vyplnit.

Formulář pro domácnosti (fyzické osoby)

Formulář pro podnikatelské subjekty

Úmrtí poplatníka

V případě úmrtí je nutno doložit doklad o úmrtí poplatníka (nejlépe kopii úmrtního listu, popřípadě usnesení o ukončení dědického řízení). Evidence bude poté odhlášena.

Nesvéprávná osoba

Jestliže se jedná o osobu nesvéprávnou, tento úkon musí učinit její opatrovník. K formuláři čestného prohlášení pro odhlášení je třeba přiložit dokumenty prokazující skutečnost, že jedná opatrovník.