Online změny v evidenci rozhlasového poplatníka

Přihlášení do aplikace Můj účet

Ve webové aplikaci Můj účet můžete provádět například změnu platebního styku, počtu přijímačů, adresních údajů...

Poplatníci rozhlasového poplatku mohou po přihlášení do aplikace Můj účet provádět online změny v evidenci.