Domácnosti

Fyzické osoby žijící samostatně nebo ve společné domácnosti.

Žijete sami nebo ve společné domácnosti s dalšími osobami? Pokud vlastníte rozhlasový přijímač, máte povinnost platit rozhlasový poplatek 45 Kč měsíčně. Přečtěte si, koho se tato povinnost týká (a koho naopak ne) a jakým způsobem se k placení můžete přihlásit.

Platba rozhlasového poplatku se týká každé domácnosti, která vlastní, drží nebo alespoň 1 měsíc užívá rozhlasový přijímač. Platí přitom, že „jedna domácnost = jeden poplatek“. I v případě, že žijete v početné domácnosti, stačí, aby poplatek ve výši 45 Kč měsíčně platil pouze jeden člen domácnosti.

Ať už bude za Vaši domácnost hradit poplatek kdokoliv, měli byste mít na paměti jednu věc. K platbě rozhlasového poplatku by se měl nový poplatník přihlásit nejpozději do 15 dnů od chvíle, kdy si domácnost rozhlasový přijímač pořídila.

Příklad: Novákovi žijí ve společné domácnosti, ve které mají 3 rozhlasové přijímače (1 autorádio v rodinném voze, 1 televizor se set-top boxem a 1 přenosné rádio). Dále vlastní chatu, kde mají další 2 přenosná rádia. Jelikož jsou všechny přijímače součástí jedné domácnosti, platí pan Novák za domácnost jediný poplatek v měsíční výši 45 Kč. Před časem se navíc manželé Novákovi rozhodli nabídnout svůj druhý byt, vybavený rozhlasovým přijímačem, nájemníkovi. Ten vytvoří svoji vlastní domácnost, za kterou se přihlásí k placení rozhlasového poplatku samostatně.

Čtěte také

Kdo poplatky platit nemusí?

Zákon myslí i na ty, kdo z nejrůznějších důvodů rozhlasový poplatek platit nemohou. Některé domácnosti jsou proto od platby osvobozeny. Jde o následující jednotlivce nebo skupiny obyvatel:

1. Zdravotně znevýhodnění občané

  • Lidé, kteří jsou zcela (nebo prakticky) nevidomí, a lidé, kteří jsou oboustranně (nebo prakticky) neslyšící, rozhlasové poplatky platit nemusí, jestliže žijí osaměle.

2. Sociálně znevýhodnění občané

  • Žijete sami a Váš příjem nepřesahuje 2,15násobek životního minima? Od chvíle, kdy tuto skutečnost doložíte čestným prohlášením, budete na šest měsíců od platby poplatku osvobozeni.
  • Pokud žijete v domácnosti, v níž je součet čistých příjmů všech členů za kalendářní čtvrtletí nižší než 2,15násobek životního minima, poplatky platit nemusíte. Po doložení svých příjmů čestným prohlášením získáte osvobození od platby na následujících šest měsíců.

3. Cizinci

  • Cizinci, kteří nemají trvalý nebo dlouhodobý pobyt (vízum k pobytu na dobu delší než 90 dní) na území České republiky, a žijí buď sami, nebo v domácnosti s dalšími cizinci, rozhlasové poplatky platit nemusí.

Čtěte také

Jak se rozhlasové poplatky platí?

Na výběr máte ze dvou možností:

1. Bankovním převodem

V případě bankovního převodu můžete poplatky platit měsíčně, čtvrtletně, pololetně nebo jednou ročně. Splatnost je ve všech případech nejpozději 15. den zvoleného období.

K platbě bankovním převodem se můžete jednoduše přihlásit buď přímo na našem webu, nebo prostřednictvím evidenčního formuláře, který poté zašlete Českému rozhlasu.

2. Prostřednictvím služby SIPO

Preferujete-li placení prostřednictvím služby SIPO České pošty, budete poplatky hradit měsíčně, a to vždy do 15. dne daného měsíce. Chcete-li se přihlásit k platbě prostřednictvím SIPO, navštivte kteroukoliv pobočku České pošty.

Chcete nahlásit změnu?

Pokud rozhlasové poplatky platíte bankovním převodem, veškeré související změny (například změnu příjmení nebo adresy) prosím oznamujte přímo Českému rozhlasu, a to do 15 dnů ode dne, kdy skutečnost nastala. Buď v on-line aplikaci Účet poplatníka, nebo prostřednictvím evidenčního formuláře, který poté zašlete Českému rozhlasu.

Pokud pro platbu využíváte službu SIPO, je třeba změny oznámit na kterékoliv pobočce České pošty.

Jak se od placení odhlásit?

Rozhlasový poplatek hrazený prostřednictvím SIPO prosím odhlaste na kterékoliv pobočce České pošty.

Chcete-li se odhlásit od přímé platby rozhlasového poplatku (například proto, že jste přestali vlastnit rozhlasový přijímač nebo žijete ve společné domácnosti, kde je již poplatek hrazen), zašlete Českému rozhlasu písemné čestné prohlášení.

Další informace

Odpovědi na nejčastější otázky najdete v sekci nápověda.