Právnické osoby

Obchodní korporace (obchodní společnosti), družstva, spolky.

Právnické osoby, které vlastní, drží nebo alespoň 1 měsíc v rámci své činnosti užívají rozhlasový přijímač, mají povinnost platit rozhlasové poplatky.

Povinnost platit rozhlasové poplatky se netýká jen jednotlivců, ale i právnických osob. Výše rozhlasového poplatku je stejně jako u domácností 45 Kč měsíčně, na rozdíl od nich ale právnické osoby platí tento poplatek za každý rozhlasový přijímač.

Čtěte také

K platbě rozhlasového poplatku se prosím přihlaste do 15 dnů od chvíle, kdy jste se stali vlastníky rozhlasového přijímače. Myslete také na to, že placení rozhlasových poplatků za právnickou osobu a za domácnost není totéž, jde o dvě různé platby.

Příklad: Tomáš vlastní společnost s ručením omezeným, v jejímž majetku má 4 rozhlasové přijímače (2 autorádia ve firemních vozech a 2 rádia v kancelářích). Společnost přihlásil jako právnickou osobu s IČO k placení rozhlasových poplatků s čtvrtletní četností úhrad. Nejpozději 15. den každého kalendářního čtvrtletí tedy provede platbu identifikovanou variabilním symbolem přiděleným právnické osobě ve výši: 4 přijímače × 45 Kč × 3 měsíce = 540 Kč. Protože navíc žije ve společné domácnosti s přítelkyní, každý měsíc zaplatí 45 Kč za domácnost, platbu však identifikuje variabilním symbolem odlišným od variabilního symbolu platby za společnost.

Jak se rozhlasové poplatky platí?

Poplatky můžete platit čtvrtletně, pololetně, nebo jednou ročně, a to přímou platbou na účet Českého rozhlasu (tedy bankovním převodem nebo platební kartou). Splatnost je vždy nejpozději 15. den zvoleného období.

K platbě rozhlasového poplatku se můžete přihlásit buď přímo na našem webu, nebo prostřednictvím evidenčního formuláře, který poté zašlete Českému rozhlasu.

Čtěte také

Chcete nahlásit změnu?

Veškeré související změny (například změnu počtu rozhlasových přijímačů apod.) prosím oznamujte písemně Českému rozhlasu, a to do 15 dnů ode dne, kdy skutečnost nastala. Buď v on-line aplikaci Účet poplatníka, nebo prostřednictvím evidenčního formuláře, který poté zašlete Českému rozhlasu.

Jak se od placení odhlásit?

Chcete-li se od platby rozhlasového poplatku odhlásit (například proto, že jste přestali vlastnit rozhlasový přijímač nebo protože právnická osoba zanikla), zašlete Českému rozhlasu písemné čestné prohlášení, a to do 15 dnů od chvíle, kdy skutečnost nastala.

Další informace

Historii předpisů a plateb poplatníka zasíláme pouze ve výjimečných případech, jako daňový doklad do účetnictví můžete použít výpis z bankovního účtu. Přehled předpisů a plateb, který Vám poslouží jako podklad do účetnictví, si jednoduše stáhnete v aplikaci Účet poplatníka.

Odpovědi na nejčastější otázky najdete v sekci nápověda.